Qi

Het karakter Qi geeft de damp die opstijgt van de bundels kokende rijst weer. Qi wordt vrij vertaald als “energie”.

acu4

Qi is:
De basissubstantie van het universum
Functie, energie, beweging, activiteit
Nodig om het lichaam te laten functioneren, bewegen
Als Qi condenseert ontstaat materie
Wordt omschreven naar de activiteit. Bijvoorbeeld; De activiteit van de long is een uiting van de long qi enz.
De Qi is de bron / basis van alle bewegingen. Qi beschermt het lichaam tegen invloeden van buitenaf en verwarmt het lichaam.
Qi zorgt er voor dat de dingen op zijn plaats blijven.
Qi stroomt onder normale omstandigheden vrij door o.a. de meridianen.
Het optreden van verstoring bij de vrije stroming van Qi kan leiden tot bepaalde klachten. De Qi kan dan te kort schieten (dit kan zowel algemeen als plaatselijk zijn) of de Qi kan stagneren waarbij de vrije Qi-stroming wordt belemmerd of de Qi kan gaan rebelleren (de Qi richting veranderd bijvoorbeeld van beneden naar boven).
Voorbeeld van het tekort schieten van Qi: Klachten die kunnen ontstaan zijn o.a. weinig eetlust, zwakke stem, vermoeidheid, slechte vertering.

Voorbeeld van stagnerende Qi-stroming:
Doordat de Qi van de milt wordt gestagneerd, kunnen er o.a. klachten ontstaan op het gebied van de darmen.
Voorbeeld van rebellerende Qi: De Qi richting van de maag is naar beneden gericht. Als de Qi van de maag gaat rebelleren kunnen er klachten ontstaan zoals opboeren, oprispingen, braakneigingen, braken.

Het karakter Qi geeft de damp die opstijgt van de bundels kokende rijst weer. Qi wordt vrij vertaald als “energie”.
Qi is:
De basissubstantie van het universum
Functie, energie, beweging, activiteit
Nodig om het lichaam te laten functioneren, bewegen
Als Qi condenseert ontstaat materie
Wordt omschreven naar de activiteit. Bijvoorbeeld; De activiteit van de long is een uiting van de long qi enz.
De Qi is de bron / basis van alle bewegingen. Qi beschermt het lichaam tegen invloeden van buitenaf en verwarmt het lichaam.
Qi zorgt er voor dat de dingen op zijn plaats blijven.
Qi stroomt onder normale omstandigheden vrij door o.a. de meridianen.
Het optreden van verstoring bij de vrije stroming van Qi kan leiden tot bepaalde klachten. De Qi kan dan te kort schieten (dit kan zowel algemeen als plaatselijk zijn) of de Qi kan stagneren waarbij de vrije Qi-stroming wordt belemmerd of de Qi kan gaan rebelleren (de Qi richting veranderd bijvoorbeeld van beneden naar boven).
Voorbeeld van het tekort schieten van Qi: Klachten die kunnen ontstaan zijn o.a. weinig eetlust, zwakke stem, vermoeidheid, slechte vertering.

Voorbeeld van stagnerende Qi-stroming:
Doordat de Qi van de milt wordt gestagneerd, kunnen er o.a. klachten ontstaan op het gebied van de darmen.
Voorbeeld van rebellerende Qi: De Qi richting van de maag is naar beneden gericht. Als de Qi van de maag gaat rebelleren kunnen er klachten ontstaan zoals opboeren, oprispingen, braakneigingen, braken.

 

Technieken

Zowel in de Chinese als in de Japanse acupunctuur worden naast het gebruik van naalden ook andere technieken gebruikt voor behandeling van de klacht(en).

Moxa:
Moxa is een Japans woord en komt van Mokusa of Mogusa, wat een samenkomst is van Moe Koesa. Moe Koesa betekend brandend kruid. Het kruid dat gebruikt wordt is Bijvoet (Artemisia vulgaris). Naast de pure moxa is er ook een semi pure moxa die gemengd is met andere kruiden zoals peper, knoflook of gember.
Moxa wordt aangestoken en gaat dan gloeien met o.a. de volgende werking; Acupuncture therapy - alternative medicine
Het activeren van de Yang
Het verdrijven van de kou
Het stimuleren van de qi circulatie in de meridianen.

Moxa is in losse vorm en in staafvorm en kan op verschillende manieren worden toegepast.
– Moxa direct op de huid:
Van pure moxa worden kleine kegeltjes gedraaid ter grootte van een sesamzaadje. De moxa wordt aangestoken d.m.v. een wierookstaafje. De moxa blijft gloeien totdat de warmte wordt gevoeld. De moxa wordt dan gedoofd met de vingers.
– Moxa op knoflook of gember:
Op de paar mm dikke knoflook of gember schijfjes worden kegeltjes semi pure moxa gezet en aangestoken. De moxa gloeit helemaal op. Deze moxatechniek wordt m.n gebruikt bij klachten die gerelateerd zijn aan kou of damp.
– Moxa op de naald:
Van de semi pure moxa worden balletjes gedraaid die op de naalden worden geplaatst. (De naalden zijn al in de huid geprikt.) De moxa wordt aangestoken en gloeien helemaal op.
– Moxastaaf:
De moxastaaf wordt aangestoken en gaat gloeien. De staaf wordt ongeveer 10 minuten boven bepaalde acupunctuurpunten gehouden. Het gloeien van de staaf geeft een aangename warmte.
– Moxabox:
Wanneer een grotere oppervlakte verwarmt moet worden d.m.v. moxa kan de moxabox gebruikt worden. In de moxabox zitten twee stukken moxastaven die gloeien. De moxabox wordt dan op de huid gezet totdat de moxa uitgegloeid is.

Cupping:
Cupping of “koppen zetten” werd vroeger gedaan met hoornen van dieren. Tegenwoordig zijn de cuppen van glas, kunststof of van bamboe. Door de cup van binnen te verwarmen en snel op de blote huid te plaatsen ontstaat een vacuüm, waardoor de huid bol komt te staan in de cup. De cup blijft 1 tot 10 minuten op de huid staan.
De “moving cup” is een andere manier van cuppen waarbij de huid wordt ingesmeerd met massageolie en de cup vacuüm op de huid wordt geplaatst. De cup kan met een rustige beweging over de huid verplaatst worden. Door de “moving cup” kan een groot gedeelte van de huid behandeld worden. Het aantal cuppen die op de huid geplaatst worden is afhankelijk van de conditie en kan variëren tussen 1 en 10 cuppen.
Cupping wordt o.a. gebruikt bij:
Stijfheid
Vermoeidheid
Stimuleren van de bloedcirculatie
Maag- / darmproblemen
Keel, neus en oor problemen.
Na de behandeling met cuppen kunnen rood / blauwe plekken van de cuppen op de huid te zien zijn. Deze plekken zijn binnen een week verdwenen. Na de behandeling treedt vaak vermoeidheid op.

Houten hamer en houten naald:
In Japan werden eind 1500 in de keizerlijke kringen gouden naalden en houten hamers gebruikt waarbij de houten hamer ritmisch op de gouden naald werd getikt. De gouden naald werd niet in de huid maar op de huid getikt. Dr Manaka verving de gouden naald door een stompe houten naald.
Iedere meridiaan heeft zijn eigen frequentie / resonantie. Door het acupunctuurpunt die op een bepaalde meridiaan ligt met de juiste frequentie te tikken, wordt de meest effectieve behandeling met houten hamer en houten naald bereikt. Om te zorgen dat de juiste frequentie wordt gebruikt, wordt gebruikt gemaakt van de metronoom. Deze techniek kan goed thuis toegepast worden waardoor de behandeling extra ondersteund wordt.
De houten hamer en houten naald kunnen gebruikt worden bij o.a.
stijve spieren
Slaapproblemen
Hoofdpijn
Rugpijn, o
Obstipatie
Griepverschijnselen.

Verblijfsnaaldjes:
Naast het gebruik van fijne, dunne naalden zijn er hele kleine naalden van 0,3 of 0,6 cm lang. D.m.v. een pincet worden de naalden in de huid geprikt en afgeplakt met tape. Deze verblijfsnaaldjes blijven ongeveer 5 tot 7 dagen zitten.
De verblijfsnaaldjes zijn ter ondersteuning van de behandeling.

Yin & Yang

yin&yangYin en Yang is één van de grondprincipes van de T.C.G en werd al beschreven in het boek Yi Jing, dat ± 700 jaar voor Christus is geschreven. Hierin werden Yin en Yang weergegeven in een gebroken lijn ( – -Yin) en een doorlopende lijn ( –Yang). De combinatie van lijn en gebroken lijn vormen 4 paren.
Zo ontstaan totale Yin, Yang in Yin, Yin in Yang en totale Yang.
Een voorbeeld van deze 4 paren zijn de seizoenen.
Lente; Yang in Yin waarbij de Yang groter wordt.
Zomer; Yang in Yang, het maximum van Yang.
Herfst; Yin in Yang waarbij de Yin groter wordt.
Winter; Yin in Yin, het maximum van Yin.

Door nog een lijn of gebroken lijn aan deze 4 paren te koppelen en te combineren ontstaan de 8 trigrammen. De 8 trigrammen zijn; Hemel, Aarde, Water, Vuur, Meer, Berg, Wind en Donder. De 64 hexagrammen ontstaan door de combinaties van de 8 trigrammen. Deze 64 hexagrammen zijn ontstaan uit twee polen, Yin en Yang.
Op de Yin – Yang school (ontstaan in de periode van 476 – 221 voor Christus) werden de Yin – Yang theorie en de Vijf- elementen theorie bestudeerd m.b.t de wetten van de natuur. Deze theorieën interpreteerde de fenomenen van de natuur inclusief gezondheid en ziekte bij de mens.
Yin en Yang zijn bij gezonde mensen in evenwicht. Soms kan dit evenwicht verstoord raken waardoor een van de polen de overhand krijgt. Zo kan kouwelijk zijn bij Yin horen of hyperactiviteit bij Yang.
Op alle gebieden kan een verdeling worden gemaakt tussen Yin en Yang.

Voorbeelden van Yin en Yang zijn o.a.:
Yin; vrouw(elijk), rust, koelte, bleekheid, beneden, binnen, schaduwzijde van de berg, vochtig, aarde, rechts, maan, noord, west, dalen.
Yang; man(nelijk), activiteit,warmte, roodheid, boven, buiten, zonzijde van de berg, droog, hemel, links, zon, zuid, oost, stijgen.
Zo kunnen ook de organen in Yin en Yang verdeeld worden;
Yin organen zijn: Lever, Hart, Hartconstrictor, Milt, Long en Nier
Yang organen zijn: Galblaas, Dunne darm, Driewarmer, Maag, Dikke darm en Blaas.

Yin en Yang hebben ook eigenschappen zoals;
Ze zijn schijnbaar tegengesteld en complementair (kunnen niet zonder elkaar)
Er is altijd een onderverdeling in Yin en Yang, Yin en Yang enz.
Het is een tendens naar, het is geen absolute grootheid
Ze beïnvloeden elkaar, als Yin groter wordt, wordt Yang kleiner en andersom
Extreem Yin gaat over in Yang en andersom
In elk Yin aspect zit een yang aspect en andersom.

Het symbool van Yin en Yang laat duidelijk zien hoe het in elkaar steekt. In de vorm is te zien dat in elke Yin een klein stukje Yang zit en andersom.(vandaar het kleine cirkeltje in de andere kleur) Ook de “golf” in het midden laat zien dat extreem Yin overgaat in Yang en andersom. Het is een cyclisch (symbool is een cirkel) verloop.

Meridianen

In de T.C.G. wordt gebruik gemaakt van meridianen (“energiebanen”) die door het lichaam lopen. Zo wordt het uitwendige (de huid) via de acupunctuurpunten op de meridianen met het inwendige (de organen) verbonden. Door de meridianen stroomt o.a. Qi (“energie”). Naast de twaalf hoofdmeridianen, Jing Mai, zijn er ook nog andere meridianen zoals; de extra / wonder meridianen Qi Jing Mai, de spiermeridianen Jing Jin en de distinct meridianen Jing Bie. De twaalf hoofdmeridianen zijn verbonden met de organen en hebben hier in het Westen ook die naam gekregen. Zo heeft de long een longmeridiaan, het hart een hartmeridiaan enz. De meridianen lopen over het gehele lichaam en maken contact met elkaar zodat de Qi (“energie”) door blijft stromen. De Long meridiaan loopt over de arm, maakt contact met de Dikke darm meridiaan en gaat via de arm naar het gezicht waar hij contact maakt met de Maag meridiaan die vervolgens over de buik en het been naar de teen gaat om daar contact te maken met de Milt meridiaan.
Het totale verloop ziet er als volgt uit: Long – Dikke darm – Maag – Milt – Hart – Dunne darm – Blaas – Nier – Hartconstrictor – Drie warmer – Galblaas – Lever – Long enz. De twee Extra / Wonder meridianen die hun eigen acupunctuurpunten hebben zijn met elkaar verbonden. Deze twee meridianen heten Ren Mai (loopt aan de voorkant van het lichaam) en Du Mai (loopt aan de achterkant van het lichaam). Iedere hoofdmeridiaan heeft zijn eigen acupunctuurpunten. De andere meridianen maken gebruik van de bestaande acupunctuurpunten.
Iedere acupunctuurpunt heeft een nummer en een naam. Zo heeft de langste meridiaan (Blaas meridiaan) 67 acupunctuurpunten en de kortste meridiaan (Hart en Hartconstrictor) 9 acupunctuurpunten.

Voorbeeld:

Blaas 1 naam: Jing Míng ‘Heldere ogen’
Blaas 67 naam: Zhì Yin ‘Bereiken van Yin’
Hart 1 ˜ naam: Jí Quán ‘Eerbiedwaardige bron’
Hart 9 naam: Shào Chong ‘Kleine hoofdstraat’
Hartconstrictor 1 naam: Tian Chí ‘Hemelse poel’
Hartconstrictor 9 naam: Zhong Chong ‘Centrale naaf’

Iedere acupunctuurpunt heeft zijn eigen “actie”. Door bijvoorbeeld Blaas 1 aan te prikken kan dit punt gebruikt worden voor o.a het verhelderen van de ogen, het stoppen van pijn, het stoppen van tranen enz. Blaas 67 kan o.a gebruikt worden bij het versterken van het bloed, het verwijderen van obstructie in het verloop van de meridiaan en het verheldert de ogen.

Door op verschillende meridianen acupunctuurpunten aan te prikken kan een effectieve behandeling gegeven worden.